Sanela Agačević

Sanela Agačević

Sanela Agačević

Član udruženja
  • sanela@chronos.ba
  • 061794864
  • www.chronos.ba
  • Zenica, BiH

Sanela Agačević

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Zenici, sa zvanjem Magistar računovodstvenog i revizijskog menadžmenta.

Poslije završenog fakulteta započinje sa privatnim biznisom u oblasti računovodstva, nakon čega se nadograđuje sa zvanjem Certificirani računovođa i Ovlašteni revizor. Među prvima u Bosni i Hercegovini je pokrenula online edukacije iz oblasti računovodstva, poreza, finansija i menadžmenta, a djelatnost vlastite kompanije je 2017. godine proširila i na prometovanje medicinskim sredstvima, specijalno za oblast stomatologije.

Zaljubljenik je pisane riječi, što je rezultiralo sa skoro 150 objavljenih stručnih članaka u časopisima i zbornicima radova. Od 2005. godine do danas je redovan predavač na kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji za računovođe, revizore i finansijske radnike. Kao konslultant je angažovana od strane međunarodnih organizacija i kompanija na brojnim projektima koji se tiču pokretanja i održivosti biznisa.

Humanitarni rad i društveno odgovorno poslovanje je sastavni dio njenog života, i jedan je od osnivača Rotary kluba Zenica.