Harun Imamović

Harun Imamovic

Harun Imamović

Predsjednik skupštine
  • predsjednik@rczenica.ba
  • +387 61 133 255
  • Kenny Martinez
  • www.mes.ba
  • Kamberovića čikma bb, Zenica 72000

Harun Imamović

Rođen u Zenici gdje je završio osnovnu (“Prvi maj”) i srednju školu (gimnazija “29.Novembar”). U Banjaluci završio elektrotehnički fakultet i stekao zvanje diplomiranog inženjera. Po završenom fakultetu radio u “Željezari Zenica” na poslovima glavnog tehnologa u sektoru razvoja visokih peći. Poslije rata 1996. do 2002. Radio kao serviser i distributer “Johnson&Johnson Clinical Diagnostics”, a 2002. pokreće vlastito preduzeće koje se bavi prodajom, instalacijom i održavanjem medicinske opreme I medicinskog potrošnog materijala.