Sandra Mehić

Sandra Mehić

Član udruženja
  • sandra.mehic40@gmail.com
  • 061791769

Sandra Mehić

Rođena u Zenici gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Ekonomski fakultet završila u Banja Luci. Radila u osnovnoj glazbenoj školi 8 godina kao nastavnica klavira. Nakon toga radila kao ekonomista u jednoj građevinskoj privatnoj firmi. Kao spoljni saradnik radila u revizorskoj kući a sad angažovana u vlastitoj firmi kao ekonomista i certificirani racunovođa.