Samira Spahić-Rustempašić

Rotary-Club-Zenica---Samira-Spahic

Samira Spahić-Rustempašić

Član upravnog odbora
  • samira.spahic@gmail.com
  • 062336730

Samira Spahić-Rustempašić

Završene škole:

• Osnovnu i srednju školu završila u Zenici

• Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje dipl.ing.arh.

Kretanje kroz posao:

• Prvo zaposlenje u RMK „Inžinjering“ Zenica, kao apsolvent, mladi razrađivač arh.

• Profesor stručnih predmeta u obrazovanju: „Mješovita stručno- zanatska škola“ i Tehnička škola u Zenici“.

• U preduzeću „Prostor plan“ Zenica, kao planer razrađivač

• Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zenica, kao stručni savjetnik za arhitekturu i urbanizam.

 

Društveni angažman:

• Osnivač PU Osnovna baletna i muzička škola „ARS Centar“Zenica

• Predsjednik NVO „Centar za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine „Umjetnost-Ars“ Zenica

• Član Rotary kluba Zenica od osnivanja