Adnan Džumhur

Predsjednik RC Zenica 2023/24

Sandra Mehić

Sekretar 2023/24

Rođena u Zenici gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Ekonomski fakultet završila u Banja Luci. Radila u osnovnoj glazbenoj školi 8 godina kao nastavnica klavira. Nakon toga radila kao ekonomista u jednoj građevinskoj privatnoj firmi. Kao spoljni saradnik radila u revizorskoj kući a sad angažovana u vlastitoj firmi kao ekonomista i certificirani racunovođa.

Sanela Agacevic

Sanela Agačević

Izrabrana predsjednica RC Zenica 2024/25

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Zenici, sa zvanjem Magistar računovodstvenog i revizijskog menadžmenta.

Poslije završenog fakulteta započinje sa privatnim biznisom u oblasti računovodstva, nakon čega se nadograđuje sa zvanjem Certificirani računovođa i Ovlašteni revizor. Među prvima u Bosni i Hercegovini je pokrenula online edukacije iz oblasti računovodstva, poreza, finansija i menadžmenta, a djelatnost vlastite kompanije je 2017. godine proširila i na prometovanje medicinskim sredstvima, specijalno za oblast stomatologije.

Zaljubljenik je pisane riječi, što je rezultiralo sa skoro 150 objavljenih stručnih članaka u časopisima i zbornicima radova. Od 2005. godine do danas je redovan predavač na kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji za računovođe, revizore i finansijske radnike. Kao konslultant je angažovana od strane međunarodnih organizacija i kompanija na brojnim projektima koji se tiču pokretanja i održivosti biznisa.

Humanitarni rad i društveno odgovorno poslovanje je sastavni dio njenog života, i jedan je od osnivača Rotary kluba Zenica.

Draženka Subašić

Draženka Subašić

Prethodna predsjednica RC Zenica 2022/23

Harun Imamović

Predsjednik skupštine

Rođen u Zenici gdje je završio osnovnu (“Prvi maj”) i srednju školu (gimnazija “29.Novembar”). U Banjaluci završio elektrotehnički fakultet i stekao zvanje diplomiranog inženjera. Po završenom fakultetu radio u “Željezari Zenica” na poslovima glavnog tehnologa u sektoru razvoja visokih peći. Poslije rata 1996. do 2002. Radio kao serviser i distributer “Johnson&Johnson Clinical Diagnostics”, a 2002. pokreće vlastito preduzeće koje se bavi prodajom, instalacijom i održavanjem medicinske opreme I medicinskog potrošnog materijala.