Poziv za dodjelu stipendija

Rotary_Theme_2022-23

Poziv za dodjelu stipendija

Rotary Club Zenica u saradnji sa Rotary Club Beč koji finansijski podržava dodjelu stipendija za akademsku 2022/2023 godinu, poziva studente Univerziteta u Zenici da u skladu sa kriterijima pripreme dokumentaciju i podnesu aplikaciju.

Kriteriji za izbor studenata

 Da je državljanin BiH

 • Da je u ostvario uspjeh u prethodnom periodu studiranja
 • Da je u mogućnosti da komunicira na njemačkom ili engleskom jeziku.
 • Da je student na Univerzitetu u Zenici koji studira ne nekom od slijedećih studija ili slijedećih oblasti:
  • Prirodne nauke
  • Tehničke nauke
  • Hemija
  • Medicina, stomatologija i veterina
  • Poljoprivreda i šumarstvo.

Studenti koji se kandidiraju za stipendiju u obavezi su dostaviti u Rotary Club Zenica slijedeće dokumente:

 • Biografiju i motivaciono pismo na engleskom ili njemačkom jeziku u kojem će jasno prezentovati na koji način će svoje znanje i vještine upotrijebiti tokom perioda od 5 godina nakon studija i na taj način doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine
 • Ispis položenih ispita u prethodnom periodu sa ocjenama (prosjek ocjena)
 • Preporuku dekana ili mentora koja se odnosi na kvalitet i potencijal kandidata
 • Kućnu listu
 • Pregled porodičnih prihoda i/ili uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva ukoliko je član domaćinstva nezaposlen
 • Potpisanu izjavu studenta u slučaju da prima drugu stipendiju koja sadrži naziv davaoca stipendije i iznos stipednije ili potpisanu izjavu studenta da nije primalac druge stipendije
 • Potpisanu izjavu da će tokom studiranja izvještavati Rotary Club Zenica o položenim ispitima po završenom semestru tokom studijske godine za koju prima stipendiju.

Studenti koji se kandidiraju za stipendiju obavezni su pristupiti na razgovor s predstavnikom Rotary Cluba Beč. Razgovor će se obaviti u Zenici na engleskom ili njemačkom jeziku. Znanje engleskog ili njemačkog jezika će se provjeriti na samom razgovoru sa prestavnikom Rotary Cluba Beč.

Visinu stipendije određuje predstavnik Rotary Cluba Beč na osnovu obavljenog razgovora i socijalnog statusa studenta, a u pravilu pokriva troškove studiranja i dio troškova smještaja (i kreće se u rasponu od 100 do 150 EUR mjesečno tokom akademske godine).

Studenti kojima stipendije budu odobrene obavezni su sudjelovati u javnim zagovaračkim i medijskim kampanjama koje će organizirati Rotary Cluba Zenica u cilju promoviranja aktivnosti i rezultata ovog projekta. Rotary Club Zenica će studentima koji se kandidiraju za stipendiranje pružiti podršku u pripremi dokumentacije za apliciranje (motivaciono pismo, CV).

Rok za podnošenje aplikacije za stipendiju je 15.9.2022. Aplikacije će biti zaprimljene u Rotary Club Zenica, Školska 10, 72 000 Zenica (dostaviti lično na recepciju hotela Dubrovnik) u zatvorenim kovertama na kojima je naznačeno „Prijava na poziv za dodjelu stipendija“.

Studenti se mogu obratiti za pojašnjenja i pomoć prilikom prikupljanja dokumentacije predstavniku Rotary Club Zenica na broj telefona 061 782 673 (Draženka Subašić) ili 061 153 516 (Mensura Beganović).

 

Zenica, 31.08.2022. godine