18. rođendan naše Alek

3

18. rođendan naše Alek

Malom svečanom večerom smo obilježili 18-ti rođendan našoj štićenici iz Amerike, Alek, kojoj je naš klub domaćin u međunarodnom Rotary progamu razmjene učenika.