Predavanje na temu “Upotreba lasera u oftalmologiji”

13

Na našem redovnom sastanku, 01.12., smo imali predavanje na temu “Upotreba lasera u oftalmologiji”, koje je održao g.Emmanuel Sudre, product specialist Quantel Medical, francuskog proizvođača lasera.

Nakon predavanja koje je bilo u popularnom formatu, razvila se interesantna diskusija.