Fotografija i ljudska povezanost

Dijana Muminović – fotogarafija i ljudska povezanost

Rotary Club Zenica organizirat će prezentaciju o fotografiji i međusobnoj povezanosti za sve Rotary klubove u Austriji i Bosni i Hercegovini, u utorak 12.01.2021. u 19h.

Prezentatorica je Dijana Muminović, dokumentarni fotograf.

Dijana Muminovic je bosansko-američki fotograf dokumentarnog filma i magistar umjetnosti vizualnih komunikacija na Sveučilištu Ohio i diplomirani fotoreporter na Sveučilištu Western Kentucky. Dijana je osnivač prve bosanske škole fotografije smještene u Zenici, koja nudi časove fotografije članovima zajednice bez obzira na dob. Dijanin radovi su bili izloženi u američkom Kongresu u Washingtonu, talijanskom Senatu, Dokumentarnom Centru u Bronxu, Rich Mixu u Londonu i Muzeju u Zenici. Dijana više od deset godina dokumentira priče o imigraciji, ljudskim pravima i posljedicama rata u BiH. Dobitnica je brojnih nagrada i potpora, a nedavno je bila i TEDx govornica.

Ako ste spremni pomoći aktivnosti Škole fotografije u Zenici, donaciju možete uplatiti na žiro račun Rotary Cluba Zenica:

140 601 113000 2544

Sberbank BH Sarajevo.

Prezentacija na našem i engleskom jeziku će biti dostupna u live streamingu putem Facebook stranice RC Zenica: