Prezentacija naših projekata u Beču

12

Naše članice Mensura Beganović i Gabriela Rijić bile gošće Rotary Cluba Beč.

Tom prilikom su sa prijateljima razmijenili informacije o aktuelnim projektima i izrazile zahvalnost za podršku Rotary Club Zenica u realizaciji dva značajna projekta: Povećanje čitalačke pismenosti učenika osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu i Stipendije za 10 studenata.

Sa iskrenim prijateljima susret je uvijek prijatan, a posebno u ove predprazničke dane.